Loodmetaal opgenomen in REACH-lijst

Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking van CHemicals

Danfoss ondersteunt doelstellingen REACH Danfoss ondersteunt de doelstellingen van REACH en heeft een procedure om te zorgen voor naleving van de EU-verordening voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking van CHemicals zoals beschreven in de Danfoss-positie op REACH, beschikbaar op onze website www.danfoss.com.

- woensdag 14 november 2018 Op Danfoss

REACH vereist dat leveranciers hun klanten informeren als artikelen in geleverde producten stoffen bevatten op de REACH-kandidatenlijst in een concentratie van meer dan 0,1% (w/w).

De kandidaatslijst wordt gepubliceerd door het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) en wordt iedere zes maanden bijgewerkt.

De kandidaatslijst, gepubliceerd op 27 juni 2018, voegde 10 nieuwe SVHC's toe aan de kandidaatslijst, inclusief lood als element, loodmetaal, CAS 7439-92-1. Loodmetaal wordt al vele jaren in onze industrie gebruikt, b.v. in soldeermiddelen en messing en staallegeringen.

Onderstaand vindt u de link naar een overzicht van productcategorieën, waarbij u ervan uit moet gaan dat artikelen in deze productcategorieën van de respectieve Danfoss-segmenten lood bevatten in een concentratie van meer dan 0,1% (w/w). Klik op onderstaande links voor meer informatie.
Op www.echa.europa.eu vindt u meer informatie over REACH.

 

 

Sociale media Doe mee

Wilt u met ons communiceren?

Leer ons kennen en neem deel aan het gesprek