Goed nieuws! Lening voor waterzijdig inregelen

Wil uw klant energiebesparende maatregelen treffen?

738x415_news_energiebespaarlening_2 Informeer over de Energiebespaarlening

- dinsdag 7 juni 2016 Op Heating

Uit onderzoek blijkt dat het rendement van duurzame systemen zoals warmtepompen en biomassa-installaties minder rooskleurig is dan aanvankelijk werd gedacht. Zelfs bij de klassieke HR-ketel wordt het beoogde rendement niet gehaald. Waterzijdig inregelen is de basisvoorwaarde om de stap naar duurzame energiebronnen te kunnen maken en geeft al direct een forse besparing bij gasgestookte installaties.

Voor particuliere woningeigenaren is € 300 miljoen aan leningen beschikbaar om te kunnen investeren in energiebesparende maatregelen. De Energiebespaarlening mag worden besteed aan energiebesparende oplossingen die worden erkend door het Nationaal Energiebespaarfonds. Recent is aan de lijst met maatregelen het waterzijdig inregelen van de cv-installatie toegevoegd.

De Energiebespaarlening is een aantrekkelijke lening om de kosten van energiebesparende maatregelen te financieren. Het minimum bedrag van de lening is namelijk € 2.500,- voor particulieren en € 25.000,- voor VvE’s. Omdat waterzijdig inregelen voor particulieren geen € 2.500, - kost, kan het waterzijdig inregelen worden gefinancierd in combinatie met andere energiebesparende maatregelen.

De kosten voor het inregelen van de installatie wordt met name bepaald door het aantal radiatoren en eventueel  aanvullende inregelvoorzieningen in de cv-installatie. De gemiddelde kosten bedragen € 60 à € 90 per radiator. Ervaring leert dat waterzijdig inregelen elk jaar tenminste 12% besparing op het gasverbruik oplevert.

Tips aan installerend Nederland:
Vervangt u een ketel bij een consument of een heel ketelhuis bij een VvE? Maak ook de voordelen en de mogelijkheden van waterzijdig inregelen bespreekbaar.

Wil uw klant meerdere energiebesparende maatregelen treffen? Informeer dan over de Energiebespaarlening. Kijk voor meer informatie op www.ikinvesteerslim.nl/zakelijk. Hier kunt u bijvoorbeeld gratis folders bestellen en informatie voor uw website downloaden. 

Kijk voor meer informatie over waterzijdig inregelen en handige tools op inregelen.danfoss.nl

 

Meer informatie over de Energie-
bespaarlening?

Ga nu naar de website

Bezoek onze inregelsite

Alles over waterzijdig inregelen

 

Sociale media Doe mee

Wilt u met ons communiceren?

Leer ons kennen en neem deel aan het gesprek