"Mijn ketel is binnenkort aan vervanging toe, wat nu?"

 

Deze vraag wordt steeds vaker gesteld door eindgebruikers

738x415_news_Energie transitie_wanhoop_def-2019 Voor u als installateur best lastig om passend advies te geven.

- maandag 21 januari 2019 Op Danfoss Heating

Dagelijks hoor of zie je in de media iets wat te maken heeft met de energietransitie/”van gas los”. Maar wat houdt dit nu eigenlijk in voor: installateurs, adviseurs en eindgebruikers?

Energietransitie
Energietransitie is een wereldwijd beleidsdoel, vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs, om van fossiele brandstoffen (olie, aardgas en steenkolen) naar volledig duurzame energiebronnen zoals zonne-, windenergie en aardwarmte over te stappen. Redenen:
• Het verminderen van de CO2 uitstoot om klimaatverandering tegen te gaan
• De fossiele brandstoffen raken langzaam uitgeput

Eindgebruikers zien allerlei, voor hun onbekende, termen voorbij komen, zoals LTV (Lage Temperatuur Verwarming), warmtepompen en ‘Nul op de Meter’ (NOM). Installateurs en adviseurs zullen steeds meer oplossingen moeten gaan aanbieden om aan CO2 reductie te kunnen voldoen.

Tegelijkertijd is er regelgeving in de maak en ook al gedeeltelijk doorgevoerd voor het terugdringen van de CO2 uitstoot. Een overzicht van actuele maatregelen:

1. Klimaatakkoord Parijs
Het klimaatakkoord Parijs 2020-2050 is een internationaal verdrag, waarbij afspraken zijn gemaakt tussen 195 landen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Enkele belangrijke punten uit dit akkoord:
• Gemiddelde temperatuur op aarde mag niet meer dan 2°C stijgen in 100 jaar tijd (2000 - 2100)
• Streven is dat de temperatuur max. 1,5 °C stijgt (momenteel stijgt de temperatuur zo’n 3°C!)
• Geen fossiele brandstoffen (bijv. steenkool, olie of aardgas) meer gebruiken
• Afgesproken om de CO2-emissie met 95% te reduceren in 2050

Intussen horen we in het nieuws dat onze premier vindt, dat Nederland dit ‘eigenlijk’ al in 2030 moet hebben gehaald.

2. EPBD (Energy Performance of Building Directive)
Dit is de Europese richtlijn betreffende de energieprestaties van gebouwen. Deze richtlijn beschrijft wat er moet gebeuren. Hoe dit in Nederland moet gebeuren wordt beschreven in de Regeling Energieprestatie gebouwen en het Besluit Energieprestaties Gebouwen.

3. Klimaatakkoord 18 juli 2018 Nederland
Belangrijkste adviezen voor het reduceren van CO2 uit dit akkoord zijn om voor 2021 een en ander voor Nederland vast te leggen
• Transitievisie; gemeentes moeten per wijk aangeven hoe de woningen ‘Nul op de Meter’ worden gemaakt
• 75% van de nieuwbouwwoningen moeten aardgasvrij worden opgeleverd
• 102.500 Bestaande huurwoningen van Woningbouwverenigingen ‘Nul op de Meter’ maken
   (Met een gemiddelde prijs van 20.000 tot 30.000 euro per woning is dat een behoorlijke investering)
• Verduurzamingslening op naam van een woning, niet op naam van een persoon
• Isoleren van een woning, met een aantrekkelijk aanbod bij koop van een woning (Vanaf 2030 zal dit
   een verplicht karakter moeten krijgen)

Eén van de Europese richtlijnen is dat na maart 2020 elke ruimte een naregeling moet hebben, als de cv-ketel vervangen wordt. Eén van de mogelijke naregelingen is een thermostaatkraan met een radiatorthermostaatknop. Dit houdt dus concreet in, dat als een cv-ketel wordt vervangen, en er zitten handafsluiters bij de radiatoren, dat deze vervangen moeten worden.

4. Klimaatakkoord december 2018 Nederland
Streven is om de CO2 uitstoot met 49% te verminderen in 2030. In de eerste maanden van dit jaar gaat het PBL (Planbureau voor Leefomgeving) uitrekenen wat de haalbaarheid is van dit streven.

• Burgers moeten meer zeggenschap krijgen
• Bedrijven die voorlopen met CO2 vermindering wil men gaan belonen en achterblijvers wil men gaan straffen
• Opleiden van mensen die alle CO2 verminderende maatregelen kunnen uitvoeren (Arbeidsmarktbeleid)

Oplossingen voor de nabije toekomst?
Installateurs zullen ook steeds meer vraag krijgen naar duurzame oplossingen. De mogelijke oplossingen voor de nabije toekomst zullen zijn:

• ‘Groene’ stadsverwarming
Dit is een stadsverwarming distributiekanaal waarbij industrieel gegenereerde warmte, wordt opgevangen en als stadsverwarming wordt aangeboden aan woonhuizen of appartementencomplexen. Denk hierbij aan vuilverbranding of warmte gegenereerd door servers in datatorens.
• Hybride / warmtepompsysteem
Bestaand concept van een warmtepomp (LTV) met een naverwarmer voor warm water opwekking. De naverwarmer kan een cv-ketel zijn (op H2) of elektrisch. Omdat het verwarmingssysteem LTV is, moet de schil (isolatiewaarde) goed zijn. Dit is bij nieuwbouw altijd wel het geval, maar kan voor bestaande bouw een uitdaging zijn.
• Full Electric oplossingen
Verwarmen op elektriciteit is ook een optie. Elektrische radiatoren, vloerverwarming, stralingspanelen, infraroodpanelen. Directe verwarming, maar momenteel vrij kostbaar. Opslag van zelfopgewekte (zonne)energie is hierbij erg belangrijk.
• Cv-ketels op waterstof (H2) of een gas/waterstofmengsel
De ontwikkelingen op het gebied van waterstof zijn in volle gang. Er wordt momenteel een proef gedaan om een volledige wijk op ketels met waterstof te laten draaien. Het temperatuurtraject van H2 ketels zal hetzelfde zijn als de huidige cv-ketel, dus HTV (hoge temperatuur verwarming), waardoor geen dure investeringen in bestaande installaties nodig zijn.

Algemeen advies
Advies voor een eindgebruiker, die wil investeren in de eigen woning:

Isoleren
Welke opwarmmethode er ook toegepast gaat worden, stadsverwarming, ketel op waterstof, full electric of warmtepomp, door te isoleren wordt de energievraag beperkt. De opwekker heeft minder energie nodig om de ruimte warm te krijgen.
Waterzijdig Inregelen
De balans tussen opwekker en afgiftesysteem is altijd al van belang geweest. Dit wordt nog crucialer in de toekomst. Als het afgiftesysteem niet is afgesteld op de juiste afnames, kan de opwekker nog zo zuinig zijn, maar wordt er alsnog onnodig energie verspilt. Deze balans zorgt voor een zo efficiënt mogelijk gebruik van de installatie.
Vraaggestuurde verwarming
Per ruimte kunnen bepalen of deze verwarmt wordt of niet. Tegenwoordig zijn slaapkamers multifunctioneel. Er wordt niet meer alleen in geslapen, maar ook gestudeerd, gegamed, gewerkt, enz. Met een naregeling per ruimte, hoeft bijvoorbeeld niet per se de woonkamer tot 24°C verwarmd te worden om de studeerkamer van op een comfortabele temperatuur te brengen.

Om op de vraag van de eindgebruiker aan het begin van dit artikel terug te komen …
Als de ketel er nu mee ophoudt, kan uw klant gewoon nog een nieuwe cv-ketel kopen. Gas zal echt nog wel een tijdje beschikbaar blijven.

Kiest uw klant voor de aanschaf van een nieuwe cv-ketel of wil uw klant toch alvast een duurzame switch maken? U kunt uw klant bijstaan tijdens het maken van deze keuze door uw klant te wijzen op het feit dat duurzame maatregelen als isoleren en ook waterzijdig inregelen direct zorgen voor energiebesparing, wat zij direct in hun portemonnee merken. En deze duurzame maatregelen staan toekomstige duurzame ingrepen niet in de weg. 

 

Paris Agreement

Website Klimaatakkoord Parijs

EPBD

Europese richtlijn energieprestatie gebouwen

Klimaatakkoord

Klimaatakkoord 18 juli 2018

ISDE

Investeringssubsidie duurzame energie

 

Sociale media Doe mee

Wilt u met ons communiceren?

Leer ons kennen en neem deel aan het gesprek